Informace o objízdné trase do areálu společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Informace o objízdné trase do areálu společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Objízdná trasa pro osobní a nákladní vozidla je vedena přes obec Stvolová a je vyznačena na přiloženém plánku. Uzávěra dopravy je plánovaná do 30. 10.2015.
Příjezd k podnikové prodejně tímto opatřením není nijak omezen a provoz prodejny a tónovacího centra je nepřerušen. Rovněž průchod pro pěší je zachován.