Informace o objízdné trase do areálu společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Informace o objízdné trase do areálu společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Objízdná trasa pro osobní a nákladní vozidla je vedena přes obec Stvolová a je vyznačena na přiloženém plánku. Uzávěra dopravy je plánovaná do 30. 10.2015.
Příjezd k podnikové prodejně tímto opatřením není nijak omezen a provoz prodejny a tónovacího centra je nepřerušen. Rovněž průchod pro pěší je zachován.

9634/levy-horni-akcni-letak.png 2806/levy-spodni-klub_v2.png
745/levy-spodni-48h-balslev.png 9584/levyy-horni-1300-let.png 2905/pravy-spodni-remal-kucharka.png