Hospodářská krize společnost TELURIA s.r.o. v roce 2009 výrazněji nezasáhla

Hospodářská krize společnost TELURIA s.r.o. v roce 2009 výrazněji nezasáhla

Do roku 2009 vstupovala společnost TELURIA se zdravým optimismem, s přesnými pravidly a vytýčenými záměry pro obchodní politiku a prodejní činnost. Ve výrobě rozpouštědlových nátěrových hmot byly vytvořeny zcela nové technologické a výrobní podmínky v rámci úspěšně zrealizované  investice.

V září roku 2008 byla dokončena v TELURII doposud nejvýznamnější stavební investice, nová výrobní hala o rozloze 2130m2, která byla následně vybavena jedním z nejmodernějších technologických zařízení na výrobu nátěrových hmot.
Firma DENAS pronajala a nainstalovala výrobní zařízení s příznivým finančním pronájmem, což umožnilo firmě TELURIA realizovat výrobu s minimálními náklady bez úvěrového zatížení. Dokončení zkušebního provozu ještě v závěru roku 2008 zajistilo najetí plného výkonu již od samého počátku roku 2009.

Následovala personální reorganizace v rámci mateřské firmy BARVY A LAKY v Praze s přesunem řídícího aparátu a pracovníků obchodu do TELURIE. V nové výrobě byla vytvořena pracovní místa pro 25 pracovníků. Původně tuto činnost zajišťovalo 45 lidí v závodě BARVY A LAKY v Hostivaři. Vedle energetické úspornosti produkuje nová linka mnohem méně odpadu a regenerativní termická oxidace při spalování znečištěného vzduchu z výroby nezatěžuje životní prostředí výpary z organických rozpouštědel.

Obchodní a prodejní činnost byla zvláště zaměřena na malospotřebitele a dodávky do obchodních řetězců. Vedle přímého prodeje specializovaným prodejcům, stavebním a dřevozpracujícím firmám se úspěšně realizoval prodej přes Velkoobchod BARVY A LAKY HOSTIVAŘ do sítě 33 maloobchodních prodejen pod názvem KOUZLO BAREV, do 78 franchisingových prodejen sdružených pod názvem BAREVNÝ RÁJ a do prodejních řetězců Globus, Baumax, Hornbach, OBI atd.
Sortiment výrobků se rozšířil o odkoupenou produktovou řadu nátěrových hmot konkurenční značky BALAK s cílem upevnit pozici na trhu a zároveň dokrýt projektovanou výrobní kapacitu.

V oblasti vývoje byla věnována maximální pozornost snižování obsahu organických rozpouštědel v nátěrových hmotách /VOC/ v souladu s evropskou legislativou a došlo ke zdokonalení tónovacích systémů TELURIA IS a pro průmyslové tónování rozpouštědlových nátěrových hmot pod označením HOSTEMIX.

Strategická investice s následnou reorganizací, promyšlené záměry majitelů a vedení společnosti v obchodní politice, výrobě a ve vývoji se velmi rychle v krizovém roce 2009 projevily. Prodej vodou ředitelných výrobků vzrostl za deset měsíců oproti r. 2008 o 3,8% . Prodej v syntetických nátěrových hmotách nekopíroval velké propady průmyslových odvětví české ekonomiky a pokles se blížil pouze k 15%. Všechna opatření mimořádně přispěla k velmi dobrému hospodářskému výsledku a za první tři kvartály došlo k jeho výraznému překročení.

Ing. Luboš Mrázek