Historie

Historie

Historie stará 125 let

„Je inspirací a výzvou, obrovskou zodpovědností vůči značce i zaměstanancům, kteří historii tvoří."

PRVNÍ ČESKÁ TOVÁRNA NA BARVY A LAKY
 

Jak to bylo tenkrát dávno, na začátku, před více, než 125ti lety?

∻ 17. 1. 1882 F. J. Materna (rodák z Nové Paky) získává živnostenské oprávnění na provozování obchodu s  barvami a se zbožím materiálním, začíná psát historii jednoho z nejdůležitějších pilířů odvětví průmyslu barev a laků v České republice.
PAN TOVÁRNÍK MATERNA
  ∻ Pro 24letého mladíčka J. F. Maternu nebylo snadné vydobýt si postavení váženého občana, který zaměstnával celé rodiny. ∻ Adresa prvního obchodu byla v samém srdci Prahy, v Bredovské ulici, poblíž Václavského náměstí.
OBCHOD BARVY A LAKY F. J. MATERNY
  ∻ Firma dostala do vínku dobrý základ – jasný obchodní plán a finanční zajištění (věno manželky Julie, 10 000 rakouských zlatých) ∻ Praha na konci 19. století, třetí největší město Rakousko-uherské monarchie roste, vzkvétá a žije. Češi jsou vlastenci – běží sbírka na čerstvě vyhořelé Národní divadlo. Byla vystavěna Petřínská rozhledna, miniatura Eiffelovy věže, jako pražská atrakce pro návštěvníky Zemské jubilejní výstavy. Český národ bojuje o svébytnost, stavební expanze této doby je vidět na každém kroku. J. F. Materna se musí probít tuhou německou konkurencí, získat společenské postavení a občanskou vážnost. ∻ Maternově firmě se daří. A tak od 1. června 1890 se obchodní podnik pana Materny stěhuje do větších prostor ve Zlatnické ulici v Praze. V roce 1893 kupuje pan Materna krachující továrnu na bronzový prášek v Holešovicích. Zde začíná růst skutečně První česká továrna na fermeže, barvy a laky. Stav dělnictva BAREV A LAKŮ čítal cca 80 zaměstnanců v době, kdy pro něj začala být továrna v pražských Holešovicích malá. ∻ 1895 - Ocenění zlatou medailí za práci průmyslovou,  na národopisné výstavě
TOVÁRNA NA BARVY A LAKY HOLEŠOVICE
  ∻ 20. léta běží ve znamení plánů pro výstavbu nové továrny BARVY A LAKY v Hostivaři. ∻ Další rozvoj firmy „BARVY A LAKY“ pokračuje pod vedením syna F. J. Materny. ∻ 1930 - nákup pozemku v Hostivaři pro stavbu nové továrny na BARVY A LAKY ∻ 1932 - ukončení výroby v Holešovicích a zahájení provozu v novém rozsáhlém areálu v Hostivaři ∻ Ve 30. letech se továrna stěhuje do nových budov v Hostivaři, z Dělnické ulice v Holešovicích. Zároveň se staví v Praze, v Jičínské ulici nový moderní dům pro zaměstnance. Rodinný podnik se úspěšně rozvíjí až do roku 1948.
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
  ∻ Po válce v roce 1948 je továrna znárodněna a to je počátek národního podniku SPOJENÁ TOVÁRNA NA BARVY A LAKY. ∻ 1953 - byly vytvořeny sloučením několika menších firem 4 nové podniky. Pragolak zahrnoval pod názvem CECH 05 i závod Hostivař, včetně původní továrny F. J. Materny ∻ 1958 NP BARVY A LAKY, závod Hostivař se zabývá výrobou olejových, syntetických a na vzduchu schnoucích barev. Vznik Národního podniku BARVY A LAKY. ∻ 1977 je produkce barev přes 50 000 tun ∻ 1979-84 modernizace provozu BARVY A LAKY v Hostivaři - celkové náklady na výstavbu dosáhly 1 mld. Kčs. ∻ 1985 - zahájení výroby ∻ 1. 5. 1997 je továrna BARVY A LAKY Hostivař po 49 letech opět v soukromých rukou. ∻ 1997 - privatizace továrny BARVY A LAKY Hostivař

21 let uteklo jako voda...

„Hodně jsme se posunuli, naše VO i MO sítě jsou po celé ČR  i na Slovensku. A máme před sebou hromadu další práce...“ ∻1997 - 1. 5. privatizace SP BARVY A LAKY ∻2000 - Založení BAL SLOVAKIA, 100% dceřinky ∻2001 - Nákup VO Vitos – síť Praha ∻2003 - Nákup VO DUHA-COLOR – síť Východní Čechy ∻Nákup společnosti TELURIA – výroba barev ∻2004  - Nákup BYTOMALBA – Jižní Čechy ∻2005  - Nákup VO G.V.COLOR – Moravskoslezský kraj ∻2006 - Nákup VO BEKOS – Středočeský kraj ∻VELKOSKLAD EVA – rozšíření sortimentu o drogistické zboží ∻2007 - Podíl ve společnosti PÁLENKA – Severovýchodní Čechy ∻2013 - IPM řetězec BRNO ∻2015 - Stěhování společnosti z Hostivaře do nových prostor skladů a admin. budov v Horních Počernicích ∻2016  - Nákup spol. DAVOS – distributor NIVEA DROGERIE JASMÍN ∻2017 - Rozvoj BALSHOP
Současné BARVY A LAKY v Horních Počernicích, Praha 9

9634/levy-horni-akcni-letak.png 2806/levy-spodni-klub_v2.png
9584/levyy-horni-1300-let.png 2905/pravy-spodni-remal-kucharka.png