DENAS COLOR

DENAS COLOR

Lídrem v oblasti vývoje průmyslových vodou ředitelných nátěrových hmot v ČR.

Hlavním manažerem je Aleš Glončák.
DENAS COLOR
  Firma DENAS s.r.o. byla založena v roce 1991, její činnost spočívala v povrchové ochraně materiálu a prováděla výškové práce. V roce 1992 se nám podařilo při privatizaci koupit rybářství ve Studénce. O rok později jsme odkoupili výrobu barev pro stavebnictví od firmy Lepař, s.r.o. Vlivem rozdílných aktivit stávajícího podniku došlo k oddělení podnikatelských činností a expanze v oblasti výroby barev. 8. listopadu 1994 vznikla nová společnost DENAS COLOR a.s. v podobě, jak ji známe dnes. Činnost společnosti byla postavena na dvou hlavních oborových směrech, kterými jsou vývoj a výroba vodou ředitelných nátěrových hmot, tmelů a lepidel a realizace povrchových úprav materiálů. V nově zrekonstruovaných prostorách byla započata nová výroba vodou ředitelných nátěrových hmot a v roce 1995 společnost zahájila práce na vývoji rozsáhlé skupiny nátěrových hmot na ocelové a železobetonové konstrukce a nátěrové hmoty pro různá odvětví kovoprůmyslu. Koncepce vývoje a výroby nátěrových hmot byla konzultovaná s předními světovými výrobci disperzí, kteří se následně stali pravidelnými dodavateli surovin. Samotný vývoj i veškerá výroba byla již od počátku postavena na kvalifikovaném personálu, jeho odborné způsobilosti a dlouholeté praxi v oblasti vývoje a výroby vodou ředitelných nátěrových hmot. Výsledkem vývojových prací bylo uvedení na trh několika speciálních nátěrových hmot především v oblasti kovoprůmyslu. Brzy se firma DENAS COLOR a. s. stává lídrem v oblasti vývoje průmyslových vodou ředitelných nátěrových hmot v ČR. Společnost se prosazovala zejména dodávkami nátěrových hmot do strojírenských podniků (ochrana strojních součástí a technologických celků), sléváren (ochrana odlitků z šedé litiny, tvárné litiny, ocelolitiny a temperované litiny) a dodávkami nátěrových systémů na ochranu ocelových a betonových konstrukcí. Zejména v oblasti produkce pro strojírenský průmysl firma dodává nátěrové hmoty v úpravách, které respektují odlišné podmínky pro aplikaci u jednotlivých odběratelů a především respektují požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. V dubnu roku 2007 se stala firma DENAS COLOR a.s. členem skupiny Barvy a laky Hostivař. Tímto spojením se nám otevřela cesta do sítě obchodů firmy BaL CZ a BaL SK. Ještě do konce roku 2007 byla na trh uvedena speciální řada výrobků, která je právě díky svému použití zaměřena zejména na běžného spotřebitele, jako konečného příjemce. Hlavním cílem bylo nabídnout běžnému spotřebiteli kvalitní a zároveň nenáročnou barvu s ohledem na přípravu povrchu a samotnou aplikaci. Povedlo se zajistit snadnou dostupnost tohoto sortimentu prostřednictvím maloobchodních prodejních sítí (Barvy a laky, drogerie, Barevný ráj), obchodních řetězců (Hornbach, OBI, Baumax, Globus) a v současné době i expanze na polský trh prostřednictvím firmy BARVY A LAKY TELURIA Polska. Druhým odvětvím, kterým se firma zabývá, je realizace povrchových ochran ocelových konstrukcí a prvků: tryskání - metalizace / nátěry, nástřiky / protipožární nátěry
DENAS PROVOZ
  K těmto účelům má společnost pronajaté specializované pracoviště v Lískovci u Frýdku-Místku, ve kterém realizuje komplexní antikorozní ochranu ocelových konstrukcí, technologických celků (železniční a silniční mosty, protihlukové stěny), ale i drobných dílců a prvků. S ohledem na požadavky zákazníků provádíme aplikace také na celém území ČR. Realizační tým je tvořen pracovníky, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti povrchových ochran. Pracoviště je vybavené nejmodernější technologií, která umožňuje provádět povrchovou úpravu v co nejvyšší kvalitě vzhledem k odlišným požadavkům zákazníků, tak i s ohledem na ochranu životního prostředí. Expedice na pracoviště je řešena nejen silniční, ale i železniční dopravou pomocí železniční vlečky. Vybavení specializovaného pracoviště: mostové jeřáby (12,5 t, 20 t, 50 t) / tryskací box / tryskací jednotky / technologie na likvidaci VOC látek Specifikace povrchových úprav: tryskání ocelovou drtí / metalizace žárovým nástřikem Al, Zn, ZnAL - Zinacor 850 / - nátěry - nátěrové systémy dle technické specifikace zákazníka. V roce 2015 byl odkoupen areál ve Velkých Albrechticích za účelem vybudování malých lakoven pro povrchovou úpravu různých strojírenských výrobků, které vyžadují vysokou kvalitu povrchové úpravy. V roce 2017 byly postupně vybudovány dvě lakovny včetně nejmodernější technologie pro likvidaci VOC (pomocí zeolitového kola). V letošním roce chceme dosáhnout 100% vytížení lakoven při dvousměnném provozu. V roce 2013 se do Bílovce přestěhoval vývoj rozpouštědlových barev pro firmu BARVY A LAKY Teluria. Dále plánujeme přestavbu laboratoří, novou prodejnu a vybudování školícího centra pro celou skupinu. Do budoucna tak dojde ještě k lepší spolupráci skupiny firem Bal Hostivař, BARVY A LAKY Teluria, DENAS COLOR a.s., BARVY A LAKY SLOVAKIA a BARVY A LAKY Teluria Polska.