Chráníme naše životní prostředí!

Chráníme naše životní prostředí!
Stejně jako každý rok jsme se i během roku loňského významně podíleli na ochraně životního prostředí. Díky zapojení naší společnosti do systému EKO-KOM a našemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 460 tun obalových odpadů. Jedná se o takové množství odpadů, které by naplnilo 172 svozových automobilů. Podíl naší společnosti na systému EKO-KOM odpovídá zajištění provozu a obsluhy 1 444 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony). Třídění odpadu jsme tak umožnili více než 19 685 obyvatelům. Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 930 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 22 488 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným 437 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořená energie tak představuje například 44 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hlavním městě Praze.