CERTIFIKACE PODLE ISO 9001 A ISO 14001

CERTIFIKACE PODLE ISO 9001 A ISO 14001

Po důkladné přípravě jsme přistoupili k certifikaci v době dokončení rozsáhlé investice v oblasti výroby vodou ředitelných barev. Ve dnech 15. – 17. 9. 2014 provedla certifikační společnost LRQA Praha certifikační audit integrovaného systému řízení podle výše uvedených standardů.
K nejvyšším prioritám společnosti patří spokojený zákazník, ochrana a tvorba životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro zaměstnance a prevence znečišťování životního prostředí a obecně dodržování všech závazných předpisů.
Získaný certifikát prokazuje aktivní přístup všech zaměstnanců společnosti k problematice jakosti a ochrany životního prostředí.