Cechovní slavnost

Cechovní slavnost

Této akce se zúčastnili nejen malíři, lakýrnici a tapetáři, ale i zástupci výrobních a prodejních firem z České republiky, z Rakouska, Německa a Slovenska.
Hlavní program proběhl v sobotu, kdy po slavnostním zahájení a uvítacích proslovech proběhlo slavnostní zavěšení stuhy k novému názvu cechu na korouhev, dále pak přijmutí nových členů a poděkování členům, kteří již odešli do penze.
Pro zúčastněné byly nachystány prohlídky podzemí, muzea a věže a v neposlední řadě byl dán velký prostor pro vzájemnou komunikaci i získání nových kontaktů mezi jednotlivými řemeslníky a zástupci firem.
Společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. a BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. zastupoval člen našeho technického servisu pan Miroslav Koubek, který prezentoval naše produkty, prodiskutovával s účastníky způsoby jejich aplikace a poskytoval poradenství.
Odpolední a večerní čas byl určen společné zábavě, na všechny čekalo bohaté občerstvení a hudba k tanci a poslechu.
Nedělní dopoledne bylo věnováno svěcení nové Cechovní stuhy s novým názvem společně se mší v kostele sv. Jakuba Většího.