BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. pomáhají snižovat produkci skleníkových plynů a třídit odpad

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. pomáhají snižovat produkci skleníkových plynů a třídit odpad

EKO-KOM je jedním z největších environmentálních projektů v ČR. Jedná se o systém na třídění a recyklaci odpadních materiálů a je jedním z nejúspěšnějších v Evropě. Zapojením naší společnosti do tohoto projektu tak pomáháme poskytovat spotřebiteli kvalitní veřejné služby, snižovat náklady na provoz domácností a udržovat planetu čistější. Díky podpoře obcí a společností zapojených v tomto projektu je možnost třídit odpad dostupná občanům v naší republice již v 99%.

Podíl naší společnosti v systému recyklace EKO-KOM za loňský rok tak umožňuje třídit odpad 19 633 obyvatelům ČR. Náš podíl na snížení produkce skleníkových plynů tak činí 1084 tun CO2.
Díky příspěvku naší společnosti byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 536 tun obalových odpadů, což odpovídá naplnění 214 svozových automobilů.
Energie uspořená díky podílu naší společnosti v projektu tak odpovídá 47dnům spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Praze.