8. ročník přehlídky studentských prací z oblasti environmentálního vzdělávání ENERSOL 2012

8. ročník přehlídky studentských prací z oblasti environmentálního vzdělávání ENERSOL 2012

Všechny projekty musí být zaměřené na vyhlášená témata. Jejich význam spočívá v získání všech podstatných informací o používaných technologiích a materiálech pro dosahování úspor energií, využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě. Žák školy, kterou reprezentuje, je následně schopný prezentovat před veřejností nejen získané informace, ale i svůj názor. Program tak umožňuje propagovat zvolené téma ve škole, bydlišti žáka nebo před veřejností na krajských, celostátních a mezinárodních konferencích. Pro hodnocení členů poroty je proto osobní názor žáka na uplatňování energetického mixu zařazen mezi důležitá hodnotící kritéria.

TÉMATA PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ VŠECH KATEGORIÍ
a) Úspory energií, nízkoenergetické, pasívní a inteligentní domy (vč. rekuperace tepla
 a využívání OZE)
b) Využívání obnovitelných zdrojů energií:
- solární elektrárny
- fototermické kolektory
- fotovoltaické panely
- větrné elektrárny 
- malé vodní elektrárny
- biomasa
- tepelná čerpadla
- bioplynové stanice, skládkové plyny
       c)   Využívání technologií na snížení emisí v dopravě
- palivové články
- CNG a hybridní motory
Naší společnosti je problematika úspor energií blízká. Investujeme nemalé prostředky a budujeme technologie, které významně snižují dopad environmentálního působení na naše životní prostředí. Za všechny druhy úsporných opatření můžeme například jmenovat: rekuperační jednotky výměny vzduchu, kondenzační plynové kotle pro vytápění, tepelná čerpadla pro zpětné využití odpadního tepla, nízkoteplotní vytápění budov a další.
Proto patří poděkování všem, kteří se podílí na rozvíjení  environmentálního vzdělávání jak mezi studenty, tak i širokou veřejností.