Soutěž o vstupenky na speciální promítání filmu „Jan Koller – Příběh obyčejného kluka“

Nakupte nad 500 Kč a zařaďte se do slosování o vstupenky na speciální promítání filmu „Jan Koller – Příběh obyčejného kluka“ v letním V.I.P. kině v ĎOLÍČKU (fotbalový stadion BOHEMIANS PRAHA 1905) včetně občerstvení. BAL.cz je hrdým hlavním partnerem filmu.

Soutěž o vstupenky na speciální promítání filmu „Jan Koller – Příběh obyčejného kluka“

Nakupte
nad 500 Kč

Zašlete účtenku
na soutez@bal.cz

Zařaďte se do slosování
o V.I.P. vstupenku

 

1. Nakupte jakékoli výrobky nad 500 Kč a to v našich prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE, RÁJ DROGERIE, BAREVNÝ RÁJ nebo na BALSHOP.cz v termínu konání soutěže od 1. 8. do 14. 8. 2022.

V případě nákupu na prodejně si uschovejte účtenku a zašlete nám její fotografii. V případě objednání se závozem PPL nebo Uloženka (WE|DO) obdržíte e-mailem fakturu. Účtenku s číslem dokladu či fakturu budete potřebovat pro případné pozdější ověření výhry.

2. Zašlete účtenku a přihlaste se do soutěže

Zašlete nám fotografii Vaší faktury nebo pokladního dokladu do 14. 8. 2022 e-mailem na adresu soutez@bal.cz.

Zaslat účtenku e-mailem


3. Vaše přihláška bude zařazena do slosování o 10× V.I.P. vstupenek. Slosování proběhne od 15. 8. 2022.

Soutěž probíhá v termínu od 1. 8. 2022 do 14. 8. 2022. O případné výhře Vás budeme informovat do 20. 8. 2022. Následně budete kontování jak a kde si převzít vstupenku na promítání. BALSHOP.cz je hrdým partnerem filmu, více o partnersví se dočtete zde.


Co Vás čeká:

KDE: LETNÍ V.I.P. KINO PRO BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. v ĎOLÍČKU! Fotbalový stadion BOHEMIANS PRAHA 1905, Vršovická 31, 101 00 Praha 10

KDY: Středa 24. 8. 2022

PROGRAM promítání:

  • 19.00 a 19.30 prohlídky muzea a zázemí stadionu
  • 19.45—20.15 autogramiáda Jan Koller a Antonín Panenka
  • 20.30 letní kino
  • Občerstvení: poukaz na pivo/limonádu a klobásu/popcorn pro jednu osobu
  • FANSHOP: otevřen od 18.30 do 20.30, mimořádná sleva ve výši 10 % a dárek při odběru nad 2.000 Kč

 

BALSHOP.cz je hrdým partnerem filmu, více o partnersví se dočtete zde.A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěží je společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 1472/11, Praha 10, 10 200, IČ: 26765306, DIČ: CZ26765306 (dále jako „vyhlašovatel“).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Soutěže jsou pořádány na území České republiky. Výherci, kteří splní podmínky účasti v soutěži, jsou vybíráni porotou. Každý soutěžící, který splní podmínky účasti a po vybrání poskytne své kontaktní údaje prostřednictvím e-mailové zprávy nebo soukromé zprávy na facebook.com, bude mít možnost získat jednu výhru.

Na všechny výherce bude čekat výhra na prodejně BALD nebo RD do 30 dnů po skončení dané soutěže nebo jim bude zaslána na adresu s další objednávkou z BALSHOP.cz. Za správnost kontaktních údajů vyhlašovatel neodpovídá. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

C. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele, zaměstnanců prodejní sítě RD a jakýchkoli rodinných příslušníků takových zaměstnanců. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Možnost vyhrát jednu z výher mají pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži. V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu nebude možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru.

D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěžích bere soutěžící na vědomí, že v souvislosti s účastí v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje. Bližší informace o zpracování těchto osobních údajů, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou umístěny zde.

E. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy přepravní společností.

Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro soutěžícího, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to, pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociálních sítí Facebook a Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou, přičemž zároveň tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele balshop@bal.cz.

9699/levy-horni-akcni-letak.png 2806/levy-spodni-klub_v2.png
9700/pravy-spodni-soutez-tesori.png 2905/pravy-spodni-remal-kucharka.png