11. ročník celostátního setkání žáků oboru malíř-natěrač

11. ročník celostátního setkání žáků oboru malíř-natěrač

Účastnilo se ho devět škol z ČR a jedna škola ze SR. Žáci realizovali společný úkol dle předlohy, druhou prací byla vlastní tvorba.
Všichni účastníci se úkolů zhostili se ctí, nejlépe byla hodnocena práce žáků z Hlučína.
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. na toto setkání poskytla pořádající škole bezplatně nátěrové hmoty ze svého sortimentu. Podpořili jsme tak alespoň malým dílem tvořivost studentů oboru malíř-natěrač.