Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

Uniflex štukový akrylový tmel, tuba, 300 g

Uniflex akrylátový štukový tmel určený na tmelení středních a větších nerovností, vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd., přetíratelný, pro vnitřní i venkovní použití. Nejčastější použití akrylového tmelu: tmel na stěny, stropy a zdivo tmel na kov tmel na sádrokarton tmel na dřevo tmel na okna sádrový tmel tmel na beton Použití: Tmel se používá k drobným opravám štukovaných sten a stropu, k vyspravení vlásečnicových trhlin ve zdech, k opravě odpadlých rohu a k plošným opravám. Tmel se aplikuje špachtlí, stěrkou nebo nerezovým hladítkem. Návod k použití:Opravovaná místa musí být soudržná, zbavená mastnot a prachu. Tmel nanášíme v jedné vrstvě o tloušťce 1,0 až 3,0 mm a k vytvrdnutí dochází za 30–90 minut v závislosti na okolní teplotě a tloušťce nanesené vrstvy. Po vytvrdnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou nebo přebrousit. Po zaschnutí je možné na tmelená místa aplikovat běžné malířské nátěry např. REMAL, SUPERMAL, atd… Doba zasychání:V závislosti na okolní teplotě a nanesené vrstvě 30 až 90 minut. Vydatnost:V jedné vrstvě 1 kg/m². Likvidace odpadů a obalů:Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Proč si vybrat právě nás