Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
MENU

Soicrat adhézní můstek V2027, 3 kg

Univerzální primer na bázi akrylových pryskyřic ve vodní bázi s obsahem křemičitých plniv a dalších speciálních aditiv. Ke zlepšení přídržnosti následných vrstev vyhlazovacích a vyrovnávacích stěrek nebo stavebních lepidel na podlahy (beton, keramika, přírodní kámen, staré nesavé dlažby) a stavební materiály (cihla, pórobetonové tvárnice, omítky, stěrky atd.) v interiéru i exteriéru, příp. i jako primer pod epoxidové a polyuretanové nátěry. Charakteristika Soicrat adhézní můstek: vynikající přilnavost i k hladkým a málo savým podkladům šedý odstín u savých podkladů omezuje nasákavost a sjednocuje savost je bez obsahu organických rozpouštědel zaručuje dokonalý drsný spoj pro omítky a stěrky je připraven k okamžitému použití, není nutno ředit zvyšuje odolnost proti vodě a stárnutí snadno se nanáší štětcem nebo válečkem balení 3 kg Příprava podkladu pro Soicrat adhézní můstek: Podklady určené k aplikaci musí být dokonale čisté, vyschlé, vyzrálé, zbavené olejů a mastnot, zaschlého cementového mléka a nesoudržných částic. Nesmí se aplikovat na podklady se vzlínající vlhkostí. Příklad nátěrového postupu pro Soicrat adhézní můstek: Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, možné ředit max. 10% vody. Teplota nanášení je +5°C až +35°C. Nanášet je možno válečkem, štětcem, v některých případech i nástřikem. Po vyschnutí je možné pokračovat nanášením omítky nebo vyhlazovací stěrky. Doba vysychání se liší v závislosti na podmínkách prostředí a savosti podkladu a pohybuje se v rozmezí od 1 až 5 hodiny. Je možné nanášet i po delší době. Doporučené způsoby aplikace Soicrat adhézní můstek: Štětcem a válečkem – doporučená konzistence 60-80s / pohárek Ford  4mm; do 10% ředění. Parametry nátěrové hmoty Soicrat adhézní můstek: Vzhled – tixotropní kapalina Výtoková doba F6 (sec) – 60 – 100 Viskozita Brookfield (mPas) – 2500 – 4000 Obsah netěkavých složek v hmot. % – 65 – 70 Objemová hmotnost (g/cm³) – 1,5 – 1,6 pH – 8 – 10 přídržnost k betonu (MPa) – 4,31 přídržnou ke keramické dlaždici (MPa) – 1,26 Vydatnost: 0,7 – 1,4 m²/kg. Skladovatelnost Soicrat adhézní můstek: Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5oC až + 25oC. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Proč si vybrat právě nás