Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

REMAL Color malířská barva na zeď 200 mandle, 5 + 1 kg

REMAL Color je vodouředitelná natónovaná malířská barva s příjemnou vůní v atraktivních odstínech. Je doporučený k malování stěn i stropů v interiéru, na omítky včetně sanačních, sádrokartony a jiné podklady. Je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologický. Malířská barva na zeď, která je lehce omyvatelná, vykazuje odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech – třída 5. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300). Malujte s chutí – malířská kuchařka ZDARMA Klíčové vlastnosti Remal Color malířská barva: obývací prostory výborně kryjící matný vzhled vysoce otěruvzdorný stálost barevných odstínů vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádrokartonové desky v interiéru vysoce prodyšná malba na zeď paropropustná barva na zeď snadná zpracovatelnost vodouředitelná přírodní malířská barva vhodná pro dětské pokoje zdravotně nezávadná lehce omyvatelná barva na zeď odolnost oděru za mokra třída 5 balení malířské barvy o velikost 1 kg Vám vystačí až na 10 m² v jedné vrstvě Technické vlastnosti malířské barvy REMAL Color: vydatnost až 10 m²/kg v jedné vrstvě způsob aplikace štětka, váleček, stříkání vodouředitelná barva na zeď pro poklad vnitřní omítky, sádrokartony a jiné podklady viskozita 2000 – 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100) obsah netěkavých látek min. 48% pH 8,5 – 9,7 vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice Příklad nátěrového postupu barvy na zeď REMAL Color: Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete REMAL univerzální penetrací, nesoudržné a sprašující podklady ošetřete REMAL hloubkovou penetrací. Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka. Nátěr lze ředit podle způsobu nanášení max. 10% vody. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25° C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5° C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady. Manipulace s barvou na zeď: Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs :5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Skladovatelnost malířské barvy: Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Likvidace obalů a odpadů barvy na zeď: Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku. Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce, válečky, štětky a špachtle. Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998 Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti malířské barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čisticím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čisticím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra. Pro hodnocení se používá 5 tříd  – třída 1 je nejlepší – třída 5 je nejhorší. Známkování jako ve škole.

Proč si vybrat právě nás