Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
MENU

Het Supermalba malířská barva, 25 kg

Het Supermalba splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří vysoce kryvý, matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obytných, užitkových a průmyslových prostor s nižšími nároky. Používá se k nátěrům minerálních omítek, zdiva, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot. Doporučujeme pro užitkové a průmyslové prostory, sklady, nenáročné aplikace. Přednosti Het Supermalba: bělost min. 91% Mgo výrazná krycí schopnost snadná tónovatelnost matný vzhled paropropustnost výhodná cena Doporučujeme užitkové a průmyslové prostory,sklady, nenáročné aplikace. Použití k nátěrům minerálních omítek, zdiva, betonových panelů apod. Vydatnost barvy Het Supermalba 6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy. Vydatnost: 6 – 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů. Odstín: nestandardní bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (v libovolném poměru) nebo tónovacím přípravkem KOLORKA či KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 10 dílům barvy). Nanášení:válečkem, štětkou, Airless. Podklad: suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednících olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem). Aplikační teplota: teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C. Aplikace:1. U málo nasákavých a extrémně hladkých podkladů se napouštěcí nátěr provede penetračním přípravkem UP-GRUND, u velmi savých podkladů se provede penetračním přípravkem A-GRUND nebo AT-GRUND. V případě použití nátěrové hmoty jako napouštěcího nátěru se barva ředí vodou max. 0,5 l na 1 kg nátěrové hmoty dle použité aplikační techniky (váleček, štětka). Pokud je podkladem nesprašující, málo nasákavý původní nátěrový film, napouštěcí nátěr není nutné provádět.2. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanáší 1–2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,3 litru vody na 1 kg barvy. U nových či odstínově výrazně odlišných podkladů se podle potřeby nanáší i více krycích nátěrů. Může se Vám hodit:Štětce, štětky, válečky, bruisivo, zakrývací materiál, špachtle, nože, kbelíky a misky.

Proč si vybrat právě nás