Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

Het Hetmal Standard malířská barva, 15+3 kg

Klasický tekutý malířský nátěr, bílá barva na zeď k vnitřním nátěrům stěn a stropů (vápenných, vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů apod.). Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří vysoce kryvý, matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obytných, užitkových a průmyslových prostor s nižšími nároky.Přednosti Hetmal Standard malířské barvy: bělost 91% (MgO) výborná krycí schopnost snadná tónovatelnost matný vzhled paropropustnost výhodná cena Odstín: bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA FORTE (max. do poměru 1:10 dílům barvy) Vydatnost: 6 – 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů. Doba zasychání: min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu Skladování: 36 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením Balení: 7+1 kg, 15+3 kg, 25 kg, 40 kg Nanášení: Doporučená aplikace štětkou, malé plochy štětcem, případně lze aplikovat malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), velkoplošná aplikace – stříkáním AIRLESS. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Proč si vybrat právě nás