Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

Formex S2003 základ na pozink základní barva na kov, 0110 šedý, 600 ml

Barva je určena k základním nátěrům lehkých barevných kovů a železa. Barva je vhodná i pro nátěry oceli pod nitrocelulózové a syntetické na vzduchu schnoucí barvy. Vyznačuje se rychlým zasycháním. Dle zvoleného nátěrového systému je vhodná pro interiér i exteriér. Základní barvu na kov je možno použít i jako základní nátěr pro radiátory teplovodního topení. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček. Použití: Podklad: ocel, železo, hliník, mosaz, zoxidovaný zinek, měď. Prostředí: interiér, exteriér – dle nátěrového systému. Příklady: kovové konstrukce, zárubně, kování, parapety, okapy, karosérie automobilů, plechové střechy, ocelové odlitky, litinové a plechové radiátory teplovodního topení. Vydatnost:10 – 12 m²/l Ředidlo:C 6000 (stříkání), S 6005 (štětec, váleček). Příprava podkladu:Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce. Příklad nátěrového postupu: První nátěr proveďte syntetickou základní barvou na kovy FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003. Zasychá při teplotě kolem 20 °C. Zasychání lze urychlit přisoušením do 80 °C. Nátěr zaschlý na vzduchu je možné již za 1 hodinu přestříkat syntetickou nebo nitrocelulózovou barvou, optimální tloušťka jedné vrstvy je 35 až 40 mikrometrů. Jeden a dva vrchní nátěry syntetickou venkovní barvou INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013 nebo UNIKOL U 2129. Minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C, teplota natíraného podkladu musí být 3 °C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18 °C až +23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a přílišsilná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. Doporučené způsoby aplikace:Stříkání, štětec, váleček Stříkání vysokotlaké airless: tlak na trysce 17 – 22Mpa (170 – 220 atm.; 2500 – 3200 psi); tryska 0,011inch (0,28 mm) nebo 0,013 inch (0, 33 mm); úhel stříkání 20 – 60°; bez ředění; tlak na trysce 22 Mpa (220 atm.; 3200 psi); tryska 0,009 inch (0,23 mm); úhel stříkání 20 – 60° Zasychání:Teplota podkladu 23 °C. Zaschlý proti prachu do 1 hodiny, proschlý do 24 hodin. Tloušťka suché vrstvy DFT 35 – 40 µm. Složení a charakteristika výrobku:Disperze anorganických pigmentů a Zn-fosfátu v roztoku alkydové pryskyřice a polyvinylchloridového kopolymeru v organických rozpouštědlech. Barva je určena k základním nátěrům lehkých barevných kovů a železa. Je vhodný i pro nátěry oceli pod emaily nitrocelulózové a syntetické na vzduchu schnoucí. Vyznačuje se rychlým zasycháním. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Proč si vybrat právě nás