Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

DENAS UNIVERZÁL-LESK vrchní barva na dřevo, kov a beton, 0566 zelená plotová, 700 g

DENAS UNIVERZÁL je vrchní vodou ředitelná barva na nátěry stavební prvků a konstrukcí ze dřeva, kovu, staviv, čerstvého pozinkovaného plechu i pozinkovaných střešních šablon, hliníku, některých druhů plastů, umakartu, keramických obkladů s přídavkem silanu, sádrokartonu. Splňuje normu povrchových úprav výrobků a hraček pro děti od 0-3 let (ČSN EN 71, část 3) a je vhodný pro styk s potravinami. Nátěry mají vynikající odolnost, nekřídují, ani nekřehnou vlivem působení UV záření a povětrnosti, jsou odolné působení čisticích přípravků užívaným v domácnosti. Natřené povrchy jsou extrémně mechanicky odolné a vykazují dlouhou životnost v interiéru i exteriéru. Vlastnosti univerzální barvy na dřevo a kov atest na dětské výrobky atest pro styk s potravinami odolná UV záření a povětrnosti extrémně mechanicky odolné vykazují dlouhou životnost použití v interiéru i exteriéru Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry: Viz. Prohlášení o shodě. Výrobek je bezpečný za podmínek určeného použití a splňuje hygienické požadavky na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let (dle EN 71, část 3), Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., příloha č. 2, III. Chemické látky, bod 12 a zároveň splňuje hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami a pitnou vodou, stanovené Vyhl. MZČR č. 38/2001 Sb., v platném znění pro bílou bázi. DENAS COLOR a.s. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Negarantuje platnost atestů při tónování mimo areál výrobce. Pracovní postup unvierzální barvy na dřevo, kov, beton a slo s aditivem: Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Nové kovové povrchy chraňte 1–2 vrstvami antikorozního základu DENAS NA KOV-ZÁKLAD nebo DENAS NA KOVY 2V1, poté aplikujte vrchní barvu DENAS UNIVERZÁL LESK v 1–2 vrstvách. Dřevěné podklady nejprve sjednoťte barvou DENAS UNIVERZÁL LESK ředěnou vodou v poměru 1:1 s vodou nebo základní barvou DENAS DŘEVO-ZÁKLAD, a to v 1–2 vrstvách s ohledem na savost dřeva. Poté proveďte vrchní nátěr neředěnou barvou v 1–2 vrstvách. Dřevo v exteriéru doporučujeme chránit do hloubky vhodným napouštědlem s biocidními účinky. Ochranu minerálních podkladů proveďte nátěrem penetračním prostředkem v 1–2 vrstvách nebo barvou naředěnou vodou v poměru 1:5 a následně rchní krycí barvou DENAS UNIVERZÁL LESK v 1–2 vrstvách. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C, nejméně 3˚C nad rosným bodem. a vzdušná vlhkost do 70 %. Rozmezí mezi jednotlivými nátěry musí být vždy 2–6 hodin. Vydatnost: 7 až 10 m²/kg na jednu vrstvu. Balení: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,3 kg, 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg Složení (obecné): Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Může se Vám hodit:Štětce, válečky, bruisivo, zakrývací materiál, špachtle, nože, kbelíky a misky. Bezpečnost a hygiena barvy na dřevo a kov: Při obvyklém použití nedochází k situacím, kdy by byla nutná okamžitá lékařská pomoc. Doporučení: Při práci dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku. Hustota: 1,1–1,3 g/cm3; VOC: 0,006–0,04 kg/kg; TOC: 0,003–0,02 kg/kg; ONL: 30–47 % obj.; Kategorie VŘNH: A/d – vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 52.

Proč si vybrat právě nás