Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

DENAS BARVA NA RADIÁTORY rychleschnoucí, 0100 bílá, 2,5 kg

DENAS RADIÁTOR je vodou ředitelná barva na vrchní nátěry topných těles horkovodního vytápění i na měděné rozvody. Nátěry jsou lesklé, nežloutnoucí, výborně se udržují a odolávají teplotě do +120 °C. Barvu na radiátory je možné aplikovat na temperující topení do +40 °C s vynikající kryvostí, rozlivem, rychlým zasycháním a výbornou přilnavost i na starých syntetických nátěrech, proto je vhodná pro nové i obnovovací nátěry. V interiéru je možné použít DENAS RADIÁTOR jako univerzální barvu na různé podklady. Vlastnosti barvy na radiátory: barva na radiátory do interiéru mechanicky odolná barva tepelně odolná až do 120 °C rychle zasychá lesklé, nežloutnoucí s vynikající kryvostí a rozlivem vhodná pro nové i obnovovací nátěry i na měděné rozvody Obecné složení barvy na radiátor: Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky. Pracovní postup barvy na radiátory:  Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Nová kovová topná tělesa nebo prorezlá místa starých těles je nutné nejdříve opatřit základním antikorozním nátěrem, doporučujeme DENAS NA KOV-ZÁKLAD nebo DENAS NA KOVY 2V1. Vrchní nátěr barvou DENAS RADIÁTOR se nanáší štětcem, válečkem v 1–2 vrstvách bez ředění. Při vzduchovém stříkání lze barvu přiředit 5% vody, vždy s min. odstupem 2 hodiny mezi jednotlivými nátěry. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C a vzdušná vlhkost do 70 %. Vydatnost barvy na radiátory: 7–10 m²/kg na jeden nátěr. Balení barvy na radiátory: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg. Odstíny barvy na radiátory: Vyrábí se v  odstínech 0100 bílý, 0603 slonová kost a další dle vzorkovnic RAL, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody. Bezpečnost a hygiena barvy na radiátory: Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření. Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku. Hustota: 1,2–1,3 g/cm3; VOC: 0,04 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg; ONL: 30–35 % obj.; Kategorie VŘNH: A/d – Vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 52.

Proč si vybrat právě nás