Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

Bio Repel chytrá houba proti plísním na zdivo a omítky, 0,5 l + 1 g + 2 g

Používáním BIOREPEL®u je možné zabránit zdravotním rizikům, které plísně v obytných prostorách vytvářejí. Plísně vystřelují do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, záněty očí, vyrážky. Při svém růstu a v důsledku svého metabolismu uvolňují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou alergizovat, způsobovat bolest hlavy, únavu, záněty průdušek a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy. Specifická kompozice BIOREPEL®u s mikroorganizmem Pythium oligandrum hubí nežádoucí plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je schopna svou aktivitou vymýtit i „podhoubí“ plísní rostoucích nejen na omítkách, v omítkách, ale i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane. K aktivaci přípravku je potřeba čistá voda a nanesení připraveného roztoku po aktivaci (smíchání obsahu s čistou vodou) na zasažené zdivo. Doba od aktivace po nanesení na zdivo by neměla přesáhnout čas dvou hodin. BIOREPEL® není přípravek chemický, ale biologický a nejen, že plísně odstraňuje ze zdí a nevznikají rezistence, či genetické mutace, ale má i přetrvávající účinek. Právě proto je významným přínosem v ošetřování zdí v bytových, kancelářských, výrobních, skladovacích nebo jiných prostorách. Vhodný i pro přidání do malířských nátěrů. Aktivní mikroflóra Pythium oligandrum obsažená v přípravku nemá pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka vedlejší nebo nežádoucí účinky. Použití BIOREPEL proti plísním: Návod na použití – sprej obsah balení 1g ve spreji o objemu 0,5 litru: Odstranění plísní: odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte pomocí rozprašovače nastříkejte na napadená místa dvě třetiny přípravku ze vzdálenosti 20 centimetrů po dvaceti minutách opláchněte ošetřené místo vodou a nechte hodinu zaschnout nebo zavadnout po hodinovém zaschnutí nastříkejte rozprašovačem na ošetřované místo zbytek přípravku s přesahem alespoň 15 centimetrů od původního okraje plísně. Preventivní ošetření proti plísním: odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml  pitné vody zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte pomocí rozprašovače zamlžte přípravkem preventivně na místa, kde je předpoklad, že by se v budoucnu mohly vyskytovat plísně. Pozor – Šetřete přírodu a uchovejte rozprašovač pro nové použití. K novému použití využijte náhradní náplně umístěné v balení. BIOREPEL®-sáčky:  součást balení BIOREPEL® sprej Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstranění plísní: ustřihneme sáček 1g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme obsah 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále ředíme do 10-20 l vody malířským válečkem nebo štětcem omyjeme připraveným roztokem postižené místo (tmavé skvrny na zdi) a pak zbylý roztok vylejeme pokračujeme po zaschnutí zdiva ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále ředíme do cca 1,5 l vlažné vody pomocí malířského válečku nebo štětce naneseme zředěnou suspenzi (1,5 l) na napadené zdivo s minimálním překrytím cca 5cm ošetřené místo můžeme po zaschnutí překrýt malířskou barvou. Preventivní ošetření proti plísním: obsah obou sáčků může být rozředěn společně do cca 10-15 l vody. Vzniklou suspenzi necháme 5 min aktivovat suspenzi použijeme pro preventivní ošetření (nátěr) 30-40 m² zdi Preventivní použití ve vodorozpustných nátěrech: ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat vzniklou suspenzi vmícháme do malířské barvy (sáček B do 5 kg barvy) malujeme běžným způsobem. Z tohoto balení BIOREPEL®u (sáčky) získáte: 10 litrů čistícího roztoku + 1,5 litru aktivního roztoku = 11,5 litru čistící roztok vystačí na 10-12 m² napadeného zdiva ( omítky) aktivní roztok vystačí na 7-9 m² napadeného zdiva ( omítky) aktivní roztok v barvě 30-40 m² prevence prevence zdivo 60-70 m² Není nutná čekací prodleva po ošetření. Během práce dodržujte hygienické zásady, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce. Frekvence aplikací: Pro odstranění nežádoucích plísní je dostatečná jedna aplikace dle popsaného postupu. Doba ochrany je závislá na specifických podmínkách v místě aplikace. Pro prevenci je dostatečná jedna aplikace přípravku. Upozornění: Plíseň před aplikací neodstraňujte suchou cestou, aby se spory plísní nedostaly do ovzduší a nezamořily další prostory. Vzhledem k biologické podstatě přípravku výrobce nezaručuje systémový účinek na netypické, nepřirozeně vyselektované nebo geneticky modifikované druhy nežádoucích plísní na zdech. Nejméně 14 dní před aplikací a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním. Nepoužívat pro prostory používané k pěstování hub. Skladování: skladujete v suchu při pokojové teplotě 15-25oC a relativní vlhkosti do 40% skladujte v původním, uzavřeném obalu naředěný přípravek zaktivovaný vodou je možné skladovat nejdéle 24 hodin od naředění. První pomoc: při potřísnění: Omyjte dostatečným množstvím vody. Použijte mýdlo, je-li potřeba. při zasažení očí: Neprodleně vypláchněte dostatečným množstvím pitné vody. při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýcháni. při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (mějte po ruce obal nebo štítek výrobku), a o poskytnuté první pomoci. Pokyny pro lékaře: Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální pomoc. nejsou zaznamenány žádné nežádoucí účinky na lidské ani zvířecí zdraví. Nejsou popsány žádné nežádoucí ani neočekávané vedlejší účinky. Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Proč si vybrat právě nás