Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

APEKO D3 venkovní voděodolné lepidlo na dřevo a savé materiály, 500 g

APEKO D3 je univerzální vodou ředitelné lepidlo na dřevo tvořící vysokopevnostní elastické spoje. Je určené k lepení dřevěného nábytku (i pro venkovní použití), plovoucích podlah se spojem pero/drážka, parket a tvrdého dřeva z masivu i exotických dřevin. Velmi vhodné k výrobě venkovních oken a dveří s vodovzdorností dle klasifikace třídy odolnosti D3 (do exteriéru bez trvalého styku s vodou). Plochy a spoje lepené lepidlem APEKO D3 netupí ostří obráběcích strojů používaných v dřevozpracujícím či nábytkářském průmyslu. Lepidlo má dobrou odolnost proti vlhkosti je vhodné především pro lepení oken, dveří, kuchyňských linek, dřevěných, parketových a laminátových podlah, plošné lepení dýh, spoje (pero-drážka), kolíkování. Lepidlo lze použít pro měkké i tvrdé dřevo, dýhy, dřevotřísku, buničinu, papír a další materiály jak pro ruční (štětec váleček, hřeben, aplikátor), tak strojové (nanášení válečky, trysky, aplikátory) nanášení. Vlastnosti voděředitelného lepidla na dřevo D3: PRO LEPENÍ V EXTERIÉRU pro venkovní vysoce odolné spoje barva čirá, nemění barevný odstín lepeného dřeva, za předpokladu vyloučení styku s kovy disperzní lepidlo D3 profi vhodné pro profesionály rychlá a snadná aplikace s lepidlem slepíte papír a měkké i tvrdé dřevo po vytvrzení se můžete spolehnout na transparentní, pevný a pružný spoj spoje odolávají občasnému a krátkodobému působení vody vodouředitelné do 5 % je velmi oblíbené u truhlářů lepidlo lze snadno očistit navlhčeným hadříkem po zaschnutí je dobře brousitelné je netoxické bez rozpouštědel při zahřátí znovu změkne vysokopevnostní disperzní lepidlo použití pouze v interiéru spoj je silnější než pevnost dřeva vynikající odolnost proti většině rozpouštědel dobře brousitelné a přelakovatelné lepí dřevo, dřevovláknité desky, vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky uisperzní lepidlo neobsahuje ftaláty ani rozpouštědla Technické parametry lepidla na dřevo D3: voděodolné pro lepení papíru, dřeva, kožených, korkových a dřevovláknitých materiálů vhodný i na fotografie či pro modelářství čirá, nemění barevný odstín lepeného dřeva, pokud to neobsahuje kovy vodouředitelné mytí vodou s aplikátorem pro snadné nanášení použití v interiéru a exteriéru třída vodovzdornosti odpovídá normě ČSN EN 204-D3 doba zasychání 15 až 30 min. při 20 °C vydatnost 0,15 až 0,30 kg/m2 velikost balení 500 g Návod k použití: Lepené plochy musí být soudržné, zbavené mastnoty a prachu. Lepidlo je připravené v aplikační konzistenci, je možné jej přiředit vodou do 5 % objemové hmotnosti. Lepidlo se nanáší v běžné tloušťce na obě lepené plochy štětcem nebo zubatou stěrkou, které se po mírném zavadnutí zatíží vahou 0,5 kg/cm2. Pro lepení spojů pero/drážka je vybaveno aplikátorem.  Skladovatelnost: Skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě při teplotách 5 – 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Lepidlo nesmí přijít do styku s potravinami! Při práci dodržujte základní hygienická pravidla! Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 min., a to i pod očními víčky. Vyjměte kontaktní čočky. Při náhodném požití: Vypijte malé množství vody pokojové teploty (do 0,2 l u dospělé osoby). Postiženého zvracejícího v poloze na zádech otočte do stabilizované polohy na boku. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Nevyvolávejte zvracení.

Proč si vybrat právě nás