Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

APEKO D2 voděodolné lepidlo na dřevo a savé materiály, 500 g

APEKO D2 je univerzální vodouředitelné lepidlo na dřevo s prodlouženou dobou fixace, rychlým zasycháním, tvořící vysoce pevné elastické spoje. Je určené pro lepení měkkého i tvrdého dřeva, zejména pak dřevěné dýhy, překližky, dřevotřísky, papíru, kartonu, spárovek, spojů truhlářských a montážních. Dále se uplatní v modelářství či obalové technice k plošným lisovaným lepům a v interiéru k vodovzdornému lepení dle klasifikace třídy odolnosti D2. Plochy a spoje lepené lepidlem APEKO D2 netupí ostří obráběcích strojů používaných v dřevozpracujícím či nábytkářském průmyslu. Zajistěte si s disperzním lepidlem D2 profi výborný výsledek své usilovné práce. Je vhodnou volbou zejména pro všechny profesionály. Rychle a snadno s ním spojíte papír i dřevo. Disperzní lepidlo najde své uplatnění například při lepení nábytku, v papírenském průmyslu či při montážních pracích. Po vytvrzení se můžete spolehnout na transparentní a pružný spoj, který je odolný proti občasnému působení vody. Neobsahuje ftaláty ani rozpouštědla. Lepidlo je mísitelné s vodou. Vlastnosti voděředitelného lepidla na dřevo D2: vysoce odolné spoje barva spoje čirá, nemění barevný odstín lepeného dřeva, pokud dřevo neobsahuje kovy disperzní lepidlo D2 profi vhodné pro profesionály rychlá a snadná aplikace s lepidlem slepíte papír a měkké i tvrdé dřevo po vytvrzení se můžete spolehnout na transparentní, pevný a pružný spoj spoje odolávají občasnému a krátkodobému působení vody vodouředitelné do 5 % je velmi oblíbené u truhlářů lepidlo lze snadno očistit navlhčeným hadříkem po zaschnutí je dobře brousitelné je netoxické bez rozpouštědel při zahřátí znovu změkne vysokopevnostní disperzní lepidlo použití pouze v interiéru spoj je silnější než pevnost dřeva vynikající odolnost proti většině rozpouštědel dobře brousitelné a přelakovatelné lepí dřevo, dřevovláknité desky, vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky uisperzní lepidlo neobsahuje ftaláty ani rozpouštědla Technické parametry lepidla na dřevo D2: voděodolné pro lepení papíru, dřeva, kožených, korkových a dřevovláknitých materiálů vhodný i na fotografie či pro modelářství čirá, nemění barevný odstín lepeného dřeva, pokud to neobsahuje kovy vodouředitelné mytí vodou s aplikátorem pro snadné nanášení použití v interiéru třída vodovzdornosti D 2 doba zasychání 15 až 30 min. při 20 °C vydatnost 0,15 až 0,30 kg/m2 velikost balení 500 g Návod k použití: Lepené plochy musí být soudržné, zbavené mastnoty a prachu. Lepidlo je připravené v aplikační konzistenci, je možné jej přiředit vodou do 5 % objemové hmotnosti. Lepidlo se nanáší v běžné tloušťce na obě lepené plochy, které po zavadnutí se zatíží vahou 0,5 kg/cm2.  Skladovatelnost: Skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě při teplotách 5 – 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Lepidlo nesmí přijít do styku s potravinami! Při práci dodržujte základní hygienická pravidla! Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Může vyvolat alergickou reakci. Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 min., a to i pod očními víčky. Vyjměte kontaktní čočky. Při náhodném požití: Vypijte malé množství vody pokojové teploty (do 0,2 l u dospělé osoby). Postiženého zvracejícího v poloze na zádech otočte do stabilizované polohy na boku. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Nevyvolávejte zvracení.

Proč si vybrat právě nás