Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

APEKO D1 lepidlo na dřevo, papír, kůži s aplikátorem, 500 g

APEKO D1 je univerzální vodouředitelné disperzní lepidlo na dřevo určené k drobným opravám i novým spojům porézních materiálů jako jsou papír, dřevo a dřevovláknité povrchy, korek, kůže, výrobky ze dřeva a další savé materiály. Toto lepidlo na dřevo je také zvláště vhodné na lepení fotografií, slepování dřevěného nábytku, kožených výstelek obuvi apod. Výborně se uplatnění v rámci školních aktivit, výtvarné práci, tvorbě kreativními technikami, fotografické práci a v modelářství. Vlastnosti univerzálního lepidla na dřevo D1: pevné spoje všetranné použití pro domácnost, školy, kancelář, modelářství, domácí dílnu Technické parametry lepidla na dřevo D1: pro lepení papíru, dřeva, kožených, korkových a dřevovláknitých materiálů vhodný i na fotografie či pro modelářství odstín nenormovaný bílý vodouředitelné mytí vodou s aplikátorem pro snadné nanášení použití v interiéru třída vodovzdornosti D 1 doba zasychání 15 až 30 min. při 20°C vydatnost 0,15 až 0,30 kg/m2 velikost balení 500 g Návod k použití: Lepidlo nanášíme nejlépe štětcem na určenou plochu k lepení a překryjeme druhou vrstvou. Lepenou plochu v případně potřeby zatížíme a necháme zaschnout. Lepidlo je ředitelné vodou, dle potřeby je možné malé množství vody přidat. Použité nástroje a ruce následně umyjte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Po ukončení práce pomůcky ihned umyjte vodou. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Skladovatelnost: Skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě při teplotách 5 – 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Lepidlo nesmí přijít do styku s potravinami! Při práci dodržujte základní hygienická pravidla! Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 min., a to i pod očními víčky. Vyjměte kontaktní čočky. Při náhodném požití: Vypijte malé množství vody pokojové teploty (do 0,2 l u dospělé osoby). Postiženého zvracejícího v poloze na zádech otočte do stabilizované polohy na boku. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Nevyvolávejte zvracení.

Proč si vybrat právě nás