EPOLEX NA PODLAHY S 2380

  • foto

Popis

Nátěrová hmota epoxidová dvousložková na zátěžové povrchy

Barva je určena pro silně zatěžované betonové (nekletované) podlahy a další minerální povrchy. Je použitelná i jako litá podlahovina. Výsledný povrch provedený barvou EPOLEX S 2380 je odolný vůči působení řady chemických látek, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Nátěr není odolný povětrnostním vlivům, vlivem povětrnosti dochází k předčasnému křídování povrchu.

Pracovní postup:
Penetrační nátěr: Barva EPOLEX S 2380 se důkladně rozmíchá v celém objemu, přidá se tužidlo EPOLEX S 7380 a znovu se důkladně rozmíchá v celém objemu. Za stálého míchání se přidává ředidlo S 6300 v poměru 2 : 1 (2 díly natužené směsi : 1 díl ředidla). Doba zpracovatelnosti natužené penetrační směsi je 60 minut při teplotě 20 °C.. Vrchní nátěr: Barva EPOLEX S 2380 se promíchá v celém objemu, přidá se tužidlo EPOLEX S 7380 a znovu se důkladně promíchá v celém objemu. Po natužení je vhodné celou směs přelít do jiné nádoby a znovu důkladně promíchat. Doba zpracovatelnosti natužené směsi je 45 minut při teplotě 20°C. Při vyšší teplotě a při vyšších objemech se doba zpracovatelnosti zkracuje. Savý betonový podklad se musí nejdříve opatřit penetračním nátěrem. V případech, kdy savost podkladu je extrémně vysoká je nutné povrch opatřit penetračním nátěrem opakovaně. Vrchní barva se na napenetrovaný povrch nanáší nejdříve za 24 hodin po aplikaci penetračního nátěru v jedné nebo dvou vrstvách (dle způsobu aplikace) při teplotách v rozmezí +15 až +25°C (vzduch i podklad). Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba vytvrzení nátěru a systém nemusí dosáhnout optimálních užitných vlastností. Pro opravu hrubších nerovností povrchu a prasklin je možno z natužené směsi připravit správkový tmel. Vyrobí se přidáním sypkých suchých plniv (vápenec, křemenný písek atd.) a aplikuje se na zaschlý penetrační nátěr. Během vytvrzení nedochází k objemovým změnám správkového tmele a tím k propadávání povrchu i při vyšších tloušťkách nátěru. Protiskluzné úpravy je možné dosáhnout přidáním křemičitého písku do finální vrstvy.

Vydatnost:
3,5 m2/kg při tlošťce vrstvy200 um

Podrobný výpis parametrů
Novinky a certifikáty: Nový výrobek
Aplikační vrstva: Izolační nátěr
Způsob nanášení: Štětce Válečky | Lakovací stěrkou
Chemické zařazení: Epoxidové barvy
Oblast betony: Betonové podlahy Podlahy garáží Nátěry na betony
Použiti hobby | profi: Průmyslové a profesionální využití Hobby a domácí využití
Prostředí exterier | interier: Interiér - vnitřní prostředí
Pracovní postup: Penetrační nátěr: Barva EPOLEX S 2380 se důkladně rozmíchá v celém objemu, přidá se tužidlo EPOLEX S 7380 a znovu se důkladně rozmíchá v celém objemu. Za stálého míchání se přidává ředidlo S 6300 v poměru 2 : 1 (2 díly natužené směsi : 1 díl ředidla). Doba zpracovatelnosti natužené penetrační směsi je 60 minut při teplotě 20 °C.. Vrchní nátěr: Barva EPOLEX S 2380 se promíchá v celém objemu, přidá se tužidlo EPOLEX S 7380 a znovu se důkladně promíchá v celém objemu. Po natužení je vhodné celou směs přelít do jiné nádoby a znovu důkladně promíchat. Doba zpracovatelnosti natužené směsi je 45 minut při teplotě 20°C. Při vyšší teplotě a při vyšších objemech se doba zpracovatelnosti zkracuje. Savý betonový podklad se musí nejdříve opatřit penetračním nátěrem. V případech, kdy savost podkladu je extrémně vysoká je nutné povrch opatřit penetračním nátěrem opakovaně. Vrchní barva se na napenetrovaný povrch nanáší nejdříve za 24 hodin po aplikaci penetračního nátěru v jedné nebo dvou vrstvách (dle způsobu aplikace) při teplotách v rozmezí +15 až +25°C (vzduch i podklad). Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba vytvrzení nátěru a systém nemusí dosáhnout optimálních užitných vlastností. Pro opravu hrubších nerovností povrchu a prasklin je možno z natužené směsi připravit správkový tmel. Vyrobí se přidáním sypkých suchých plniv (vápenec, křemenný písek atd.) a aplikuje se na zaschlý penetrační nátěr. Během vytvrzení nedochází k objemovým změnám správkového tmele a tím k propadávání povrchu i při vyšších tloušťkách nátěru. Protiskluzné úpravy je možné dosáhnout přidáním křemičitého písku do finální vrstvy.
Vydatnost: 3,5 m2/kg při tlošťce vrstvy200 um
Číselné označení: S 2380

Soubory ke stažení

image

Navštivte náš e-shop

image

Škola malování

BAL DESIGNER

Bal Designer

Sportovní a společenské akce

image

Barevný život s Bohemkou

Škola malování

IKEA FAMILY

image