O nás

Korespondenční adresa a centrála společnosti
Paceřická 1/2773, 193 00, Praha 9

Sídlo společnosti
Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 - Hostivař
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení,

s ohledem na novou úpravu občanského zákoníku si Vás dovolujeme informovat, že veškeré smlouvy, které naše společnost uzavírá musí být v písemné podobě, podepsané statutárním orgánem nebo osobou písemně pověřenou statutárním orgánem, není – li v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Nebudeme – li na Vaše nabídky (návrhy na uzavření smluv), zaslané nám jakoukoliv cestou, v přiměřené době výslovně reagovat, nemáme o uzavření takové smlouvy zájem, a tudíž nedojde k jejímu vzniku. Veškeré smluvní vztahy s naší společností se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, není – li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Obsahují – li Vaše obchodní podmínky odlišný způsob uzavírání smluv nebo jsou – li v rozporu s tímto prohlášením, aplikují se příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Děkujeme za pochopení.

Změny v občanském zákoníku

image

Navštivte náš e-shop

image

Škola malování

BAL DESIGNER

Bal Designer

Sportovní a společenské akce

image

Barevný život s Bohemkou

Škola malování

IKEA FAMILY

image

Strašnické divadlo